Thang máy

  • Thang máy tải khách

    Theo xu thế phát triển của xã hội hiện nay hệ thống thang máy tải khách giành cho các tòa nhà cao tầng nhà yêu cầu tất yếu, hệ thống thang máy tải khách giúp con người di chuyển giữa các tần một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian với chỉ một nút ấn.
  • Thang máy gia đình

    Thang gia đình 1 pha là một trong số các loại thang máy gia đình đăng được sử dụng thông dụng hiện nay. Đây là loại thang máy trong gia đình có diện tích bề mặt nhỏ, rất phù hợp các gia đình hiện đại hiện nay, với hố pt âm xuống khoảng từ 500mm đến 600mm.